TẦM NHÌN

Doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành cung cấp dịch vụ y tế gia đình, y tế doanh nghiệp tại Viêt Nam và Đông Nam Á

SỨ MỆNH

NA Medical là sợi dây kết nối giữa người dân– nhân viên y tế ở mọi lúc – mọi nơi, chia sẻ gánh nặng về chăm sóc sức khoẻ với xã hội, nơi tạo ra niềm tin cho con người về 1 tương lai tốt đẹp hơn: có sức khoẻ- có hạnh phúc

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tận tâm: Sử dụng chữ tâm làm đầu khi phục vụ khách hàng

Tin cậy: Hoạt động và phát triển  dựa vào sự tin cậy của khách hàng

Tôn trọng: Hoạt động dựa trên nguyên tắc tôn trọng đạo đức kinh doanh