ĐÀO TẠO SƠ CẤP CỨU TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO KÈM CẤP CHỨNG CHỈ

Trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản về hoạt động sơ cứu, hướng dẫn những thao tác sơ cấp cứu ban đầu để trợ giúp nạn nhân trước khi nhân viên y tế đến nơi. Việc sơ cấp cứu này nhằm ngăn không cho tình trạng nạn nhân ngày càng xấu đi. Tạo cơ hội phục hồi và cứu sống nạn nhân.

Theo Điều 9 Thông tư 19/2016/BYT ngày 30/06/2016 quy định đối tượng Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu bao gồm:

  1. Người lao động, trừ trường hợp đã có Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động;
  2. Người được phân công tham gia lực lượng sơ cứu, cấp cứu